Media Społecznościowe
Fundacja Pro Juventus

stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich.

e-mail:   kontakt@fenomenymuzyczne.pl

biuro@fundacjaprojuventus.pl

 

Kontakt

Niech świat Cię usłyszy ! 

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2020

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2020

Organizator konkursu - „Fundacja Pro Juventus” - stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich w bogatym nurcie twórczości fortepianowej. 

Obecna sytuacja ogólnoświatowej pandemii wpłynęła w sposób szczególny na kształt działalności środowiska artystycznego przenosząc niejednokrotnie aktywność zawodową ludzi sztuki do przestrzeni wirtualnej.  W kontekście tych potrzeb, ograniczeń i wymagań nowej rzeczywistości powstała idea stworzenia internetowego konkursu pianistycznego – Fenomeny Muzyczne 2020.  

„Fenomen” to inaczej zjawisko rzadkie i niezwykłe, szczególne i wyjątkowe, zawierające w swojej istocie unikatowy zespół cech. 

Czyż te wszystkie określenia nie stanowią jednocześnie opisu tak bliskiego nam słowa MUZYKA ? W swoim wymiarze estetyczno-historycznym jest Ona właśnie niezwykła, jedyna , wyjątkowa – zarówno w kontekście profesjonalnego rozumienia sztuki jak i w wielowymiarowym znaczeniu międzynarodowego , uniwersalnego języka komunikacji międzyludzkiej.

Fenomenem jest dla nas również każdy młody człowiek, próbujący swych sił w zmaganiach konkursowych, gdzie poza aspektem rywalizacji, najistotniejszym czynnikiem jest potrzeba prezentacji artystycznej na arenie międzynarodowej, w tak innej obecnie rzeczywistości przekazu internetowego.        
                                                                                           
Zaproszenie 
Serdecznie zapraszamy pianistów z całego świata do wzięcia udziału w I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym online –   Fenomeny Muzyczne 2020.  
Wśród grona jurorów konkursu znajdują się wybitni artyści , światowej sławy pianiści i pedagodzy m.in. Janusz Olejniczak, Andrzej Jasiński, Jerzy Sterczyński.
ZAPRASZAMY
Niech świat Cię usłyszy !