Media Społecznościowe
Fundacja Pro Juventus

stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich.

e-mail:   kontakt@fenomenymuzyczne.pl

biuro@fundacjaprojuventus.pl

 

Kontakt

Niech świat Cię usłyszy ! 

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2020

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2020

Dorota Budejko 

Prezes Fundacji Pro  Juventus

Muzyk. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Manager kultury. 

Autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, spektakli literacko- muzycznych, realizatorka rozmaitych wydarzeń związanych z szeroko rozumianą kulturą i edukacją.
W swej działalności skoncentrowana na wyszukiwaniu i promowaniu młodych talentów. Przez wiele lat współpracowała z programem stypendialnym "Porozumienie bez barier” wraz z prof. Januszem Olejniczakiem, rekomendując utalentowaną muzycznie młodzież ze szczególnym uwzględnieniem wykluczonych i niepełnosprawnych.

Od 2008 roku realizuje projekty w ramach Fundacji Pro Juventus, której jest jedną z fundatorek, a obecnie prezesem. Zasadniczym celem Fundacji Pro Juventus jest promocja uzdolnionej artystycznej młodzieży. Aktualnie cel jest realizowany przez organizację kursów, koncertów i festiwali. 

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny online Fenomeny Muzyczne 2020 jest kolejnym krokiem w rozwoju działań Fundacji.