Media Społecznościowe
Fundacja Pro Juventus

stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich.

e-mail:   kontakt@fenomenymuzyczne.pl

biuro@fundacjaprojuventus.pl

 

Kontakt

Niech świat Cię usłyszy ! 

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2020

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2020

Anna Borkowska 

Anna Borkowska jest absolwentką Liceum Muzycznego im. Tallat-Kialpszy.
  Ukończyła Akademię Muzyczną w Wilnie w 1990. Uzyskała kwalifikacje: pedagog, akompaniator, artysta zespołu kameralnego.
  W latach 1990-91 pracowała jako akompaniator w sekcji wokalnej w AM w Wilnie.
  Od roku 1993 jest akompaniatorem i nauczycielem w PSM I i II stopnia w Suwałkach oraz PSM I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Od 1997 do 2013 roku pełniła funkcję kierownika sekcji fortepianu i organów. Wielokrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk oraz Nagrody Dyrektora CEA. Dostała odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" , "Medal Komisji Edukacji Narodowej" i Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
 Jako nauczyciel dyplomowany jest wykładowcą przy punkcie konsultacyjnym CEA (Augustów). Jej uczniowie zdobywają czołowe nagrody na najbardziej prestiżowych konkursach pianistycznych krajowych i międzynarodowych.
 Wielokrotnie prowadziła wykłady, seminaria oraz kursy dla pianistów, uczniów i nauczycieli różnego typu szkół muzycznych.
 Jest jurorem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych oraz przesłuchań CEA.